Web Content Accessibility Guidelines

Kontrast

Kursor

Czcionka

Obrazy

Odnośniki

70-lecie Odkrycia Złóż Siarki w Rejonie Tarnobrzega

Powrót

70-lecie Odkrycia Złóż Siarki w Rejonie Tarnobrzega 

4 grudnia godz. 11:00 Uroczysta Masza Święta w kościele pod wezwaniem Św. Barbary poprzedzona złożeniem kwiatów pod figurą Św. Barbary i pomnikiem Prof. St. Pawłowskiego oraz przemarszem ulicami miasta Miejskiej Orkiestry Górniczej.