Web Content Accessibility Guidelines

Kontrast

Kursor

Czcionka

Obrazy

Odnośniki

391

Konsultacje społeczne dotyczące zmian w regulaminie przeprowadzania budżetu obywatelskiego Miasta Tarnobrzega

Powrót

Budżet obywatelski mocno zaznaczył się w życiu Tarnobrzega. W ostatnich edycjach ponad 3 tysiące mieszkańców, każdego roku, głosowało na pomysły, które potem, już jako zrealizowane, pojawiają się w przestrzeni naszego miasta.

Od 2013 roku, gdy po raz pierwszy wybieraliśmy projekty zgłoszone do budżetu obywatelskiego, zrealizowano w Tarnobrzegu już ponad 100 pomysłów złożonych przez Mieszkańców i wciąż realizowane są kolejne.

Przestrzeń Tarnobrzega zmienia się dzięki Waszej aktywności i Waszym pomysłom.

Dziś chcielibyśmy zaprosić Mieszkańców do dyskusji o tym, jak zmienić budżet obywatelski, żeby jeszcze bardziej odpowiadał on na Państwa potrzeby.

Zapraszamy do udziału w konsultacjach społecznych!

Konsultacje społeczne trwają od dnia 15 lutego 2023 r. do dnia 3 marca 2023 r. Ich celem jest:

1) zebranie opinii i uwag Mieszkańców w sprawie projektu zmian w Regulaminie;

2) zebrania opinii i uwag na temat dotychczas obowiązującego Regulaminu;

3) zebrania uwag na temat harmonogramu przeprowadzania budżetu obywatelskiego;

4) zebrania propozycji odnośnie spraw nie ujętych w projekcie zmian regulaminu oraz dotychczas obowiązującym regulaminie.

Opinie, uwagi, propozycje zmian dotyczące przedmiotu konsultacji, wraz z uzasadnieniem, można składać w formie pisemnej:

1) elektronicznie, za pomocą formularza zamieszczonego na urzędowych stronach internetowych (formularz znajduje się poniżej);

2) za pośrednictwem poczty elektronicznej, wysyłając na adres konsultacje@um.tarnobrzeg.pl

3) na formularzu papierowym do pobrania w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miasta Tarnobrzega, przy ul. Adama Mickiewicza 7, 39-400 Tarnobrzeg;

4) osobiście w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miasta Tarnobrzega, ul. Adama Mickiewicza 7, 39-400 Tarnobrzeg;

5) za pośrednictwem poczty tradycyjnej, wysyłając na adres: Urząd Miasta Tarnobrzega, ul. Tadeusza Kościuszki 32, 39-400 Tarnobrzeg.


Formularz opinii, uwag i propozycji zmian dotyczących przedmiotu konsultacji


 

1. Poniżej wpisać można uwagi i opinie dotyczące projektu zmian w obowiązującym regulaminie przeprowadzania budżetu obywatelskiego Miasta Tarnobrzega, wraz z uzasadnieniem:
2. Poniżej wpisać można uwagi i opinie dotyczące obecnie obowiązującego regulaminu przeprowadzania budżetu obywatelskiego Miasta Tarnobrzega, wraz z uzasadnieniem:
3. Poniżej wpisać można uwagi i opinie lub propozycje dotyczące harmonogramu przeprowadzania budżetu obywatelskiego Miasta Tarnobrzega, wraz z uzasadnieniem:
4. Poniżej wpisać można propozycje odnośnie spraw nie ujętych w projekcie zmian Regulaminu oraz dotychczas obowiązującym Regulaminie przeprowadzania budżetu obywatelskiego Miasta Tarnobrzega, wraz z uzasadnieniem:
Pliki do pobrania

Uchwała RM Regulamin - tekst jednolity.pdf0.73MB
zarzadzenie 70.2023 z 13.02.2023 konsultacje TBO.pdf0.26MB
Projekt zmiany uchwały w sprawie budżetu obywatelskiego Miasta Tarnobrzega.pdf0.12MB
Proponowane zmiany uchwały w sprawie budżetu obywatelskiego Miasta Tarnobrzega.pdf0.12MB