Web Content Accessibility Guidelines

Kontrast

Kursor

Czcionka

Obrazy

Odnośniki

343

Budżet obywatelski - 2023

Powrót

X edycja Tarnobrzeskiego Budżetu Obywatelskiego

Rozpoczęła się kolejna edycja Tarnobrzeskiego Budżetu Obywatelskiego. Mieszkańcy zgłaszać oraz wybierać będą projekty, które realizowane zostaną w 2023 roku. Nabór wniosków trwa do dnia 7 sierpnia 2022 roku, a projekty zgłaszać można w dwóch kategoriach:
 • projekt duży, którego koszt jest wyższy niż 20.000,00 zł i nie przekracza 1.726.439,56 zł (słownie: jeden milion siedemset dwadzieścia sześć tysięcy czterysta trzydzieści dziewięć zł 56/100);
 • projekt mały, którego koszt nie przekracza 20.000,00 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy zł 00/100).

Cała pula środków na realizację budżetu obywatelskiego wynosi 2.046.439,56 zł.

Zgłaszanie projektów

Zgłaszając projekt należy dołączyć do niego listę poparcia podpisaną przez 15 mieszkańców Tarnobrzega w przypadku projektu dużego i jeden podpis w przypadku projektu małego.

Projekty do budżetu obywatelskiego Miasta Tarnobrzega na 2023 r. można zgłaszać na kilka sposobów: 

 1. Osobiście, składając wniosek w Kancelarii Ogólnej Urzędu przy ul. Mickiewicza 7 w Tarnobrzegu
 2. Drogą pocztową, wysyłając wniosek na adres: Urząd Miasta Tarnobrzega, ul. Mickiewicza 7, 39-400 Tarnobrzeg, z dopiskiem „Budżet obywatelski – zgłoszenie projektu”;
 3. Elektronicznie, poprzez formularz elektroniczny na platformie internetowej, umieszczonej pod adresem: http://tarnobrzeg.budzet-obywatelski.org.

Za datę złożenia przyjmuje się odpowiednio datę stempla pocztowego lub datę rejestracji wniosku w Kancelarii Ogólnej lub datę nadaną przez platformę internetową.

Formularz wniosku oraz formularz listy poparcia dostępny jest do pobrania w załączniku.

Głosowanie

Głosowanie na projekty zaplanowane zostało na dni od 16 października 2022 r. do 23 października 2022 r. Głosować będziemy poprzez stronę internetową oraz w sposób tradycyjny w lokalu wyborczym. Głosować mogą wszyscy mieszkańcy miasta, tylko jeden raz (tradycyjnie lub przez Internet), wybierając z listy projektów dopuszczonych do głosowania jeden projekt duży i jeden projekt mały.

Do dnia 28 października oficjalnie poznamy projekty wybrane przez mieszkańców Tarnobrzega. Projekty te zostaną wprowadzone do budżetu Miasta Tarnobrzega na 2023 rok.

Harmonogram

Od 21 czerwca 2022 r. do 7 sierpnia 2022 r.- zgłaszanie projektów,

Od 8 sierpnia 2022 r. do 28 września 2022 r.- weryfikacja zgłoszonych projektów,

Do 28 września 2022 r. - ogłoszenie listy projektów zweryfikowanych pozytywnie i negatywnie,

Do 14 października 2022 r. - rozpatrzenie odwołań od negatywnej weryfikacji projektów przez Komisję Główną Rady Miasta Tarnobrzega,

Do 14 października 2022 r. - ogłoszenie listy projektów dopuszczonych do głosowania i projektów odrzuconych,

Do 14 października 2022 r. - powołanie przez Prezydenta Miasta Tarnobrzega Komisji Wyborczych oraz określenie siedzib lokali, w których mieszkańcy oddawać będą głosy na projekty dopuszczone do głosowania,

Do 14 października 2022 r. - powołanie przez Prezydenta Miasta Tarnobrzega Komisji Skrutacyjnej,

Od 16 października 2022 r. do 23 października 2022 r. - głosowanie na projekty dopuszczone do głosowania,

Do 28 października 2022 r.- ogłoszenie projektów, które uzyskały największą liczbę głosów w ramach budżetu obywatelskiego Miasta Tarnobrzega na 2023 rok.

Zasady

Regulamin przeprowadzania budżetu obywatelskiego Miasta Tarnobrzega znajduje się w załączniku.

Pliki do pobrania

załącznik nr 1 formularz zgłoszenia projektu.docx0.02MB
załącznik nr 2 lista poparcia projektu.docx0.02MB
zarzadzenie 367 2022 w sparwie zmiany harmonogramu i kwoty 2023.pdf0.17MB
zarządzenie 214 2022 harmonogram i kwota.pdf0.16MB
zarządzenie 356 2022 w sparwie zmiany harmonogramu i kwoty 2023.pdf0.16MB
Uchwała RM Regulamin - tekst jednolity.pdf0.73MB

Powołanie Komisji wyborczych, wskazanie liokali wyborczych oraz okreslenie wzoru kart do głosowania

Głosowanie na projekty złożone do budżetu obywatelskiego Miasta Tarnobrzega na 2023 r. przeprowadza się:

 1. Poprzez system informatyczny system internetowy w dniach od 16 października 2022 r. do 23 października 2022 r.;
 2. W sposób tradycyjny:
 • od 17 października 2022 rok do 21 października 2022 roku w budynku Urzędu Miasta Tarnobrzega przy ul. Kościuszki 32 w Tarnobrzegu, pokój nr 100, w godzinach od 8.00 do 17.00;
 • w dniu 23 października 2022 roku w godzinach od 8.00 do 14.00 w wyznaczonych lokalach zlokalizowanych na terenie miasta Tarnobrzega.

Lokale wyborcze wyznaczone zostają na osiedlach Tarnobrzega, w poniższych lokalizacjach:

 1. Osiedle Stare Miasto – Urząd Miasta Tarnobrzega, ul. Kościuszki 32;
 2. Osiedle Wielopole - Szkoła Podstawowa Nr 4, ul. Wyspiańskiego 10;
 3. Osiedle Siarkowiec - Zespół Szkół Nr 3 "Budowlanka" , ul. Św. Barbary 1B;
 4. Osiedle Serbinów - Szkoła Podstawowa Nr 10, ul. Dąbrowskiej 10;
 5. Osiedle Przywiśle - Przedszkole Nr 6, ul. 1 Maja 14;
 6. Osiedle Podłęże - Szkoła Podstawowa Nr 9, ul. Wiejska 4;
 7. Osiedle Dzików - Szkoła Podstawowa Nr 9, ul. Wiejska 4;
 8. Osiedle Miechocin - Dom Osiedlowy, ul. Krzywa 2;
 9. Osiedle Nagnajów - Dom Osiedlowy, ul. Nadwiślańska 16;
 10. Osiedle Ocice - Ochotnicza Straż Pożarna, ul. Ocicka 89;
 11. Osiedle Mokrzyszów - Szkoła Podstawowa Nr 7, ul. Sienkiewicza 215;
 12. Osiedle Wielowieś - Szkoła Podstawowa Nr 8, ul. Piętaka 53
 13. Osiedle Zakrzów - Dom Strażaka, ul. Spokojna 9;
 14. Osiedle Sielec - Dom Ludowy, ul. Sielecka 29;
 15. Osiedle Sobów - Szkoła Podstawowa Nr 11, ul. Olszowa 1;
 16. Osiedle Piastów - Szkoła Podstawowa Nr 9, ul. Wiejska 4.

Pliki do pobrania

Załącznik nr 1 Zarzadzenie 378 2022 - wzór karty do głoswowania - projekty duże.pdf0.15MB
Załącznik nr 2 Zarzadzenie 378 2022 - wzór karty do głoswowania - projekty małe.pdf0.18MB
zarzadzenie 378 2022 wybory .pdf0.96MB
zarzadzenie 388 2022 wybory zmiana I .pdf0.26MB

Rozstrzygnięcie budżetu obywatelskiego Miasta Tarnobrzega na 2023 rok

Pliki do pobrania

informacja pm bo 2023.pdf0.22MB

Projekty złożone do budżetu obywatelskiego Miasta Tarnobrzega

Przedstawiamy ostateczną wersję projektów złożonych dobudżetu obywatelskiego Miasta Tarnobrzega na 2023 rok. W związku z tym, że w procesie odwoławczym nie wpłynęło żadne odwołania w sprawie projektów cicenionych negatywnie, pod głosowanie trafi 24 projekty, w tym 6 w kategorii "projekt duży" i 18 w kategorii "projekt mały". Poniżej publikujemy listy projektów ułożonych alfabetycznie, wraz z przypisanymi im numerami. Poniższe sortowanie projektów będzie obowiązywało równiez podczas głosowania.

Głosowanie odbedzie się w termnie 16-23 października 2022 r. Przez cały okres głosować będzie można:

 • w sposób elektroniczny poprzez system informatycznym znajdującyc się pod adresem: https://tarnobrzeg.budzet-obywatelski.org
 • w sposób tradycyjny w Urzędzie Miasta Tarnobrzega przy ul. Tadeusza Kościuszki 32 (parter - hall główny) w godzinach 8.00-17.00.

W niedzielę 23 października głosowanie tradycyjne odbędzie się także na poszczególnych osiedlach Tarnobrzega. Szczegóły dotyczące lokali wyborczych i godzin otwarcia podamy niebawem.

Więcej szczgółów dotyczących projektów, wraz z mapami i załącznikami znaleźć można w systemie informatycznym pod adresem: https://tarnobrzeg.budzet-obywatelski.org.

 

Projekty złożone do budżetu obywatelskiego Miasta Tarnobrzega na 2023 rok - Wybrane do głosowania

Kategoria: Projekt duży

Lp.

Tytuł

Miejsce realizacji projektu

Koszt

1.

Bezpieczne i przyjazne miejskie ulice — nowe drogi i chodniki dla mieszkańców

Osiedla miasta Tarnobrzega:

1. Osiedle Ocice – przy ul. Ocickiej,

2. Osiedle Wielowieś – przy ul. Odwet Jędrusie,

3. Osiedle Zakrzów – przy ul. Truskawkowej,

4. Osiedle Sobów – przy ul. Szlacheckiej,

5. Osiedle Serbinów – przy ul. M. Dąbrowskiej,

6. Osiedle Przywiśle – przy ul. Wianek i Al. Skalna Góra,

7. Osiedle Miechocin – przy ul. Dworskiej oraz okolice Szkoły Podstawowej nr 6.

1 726 000,00 zł

2.

Budowa Placu Zabaw przy ul. Borów oś Piastów

Tarnobrzeg, przy ul. Borów.

230 134,13 zł

3.

Budowa utwardzonych poboczy po obu stronach wraz z odwodnieniem liniowym na ulicy Ocickiej od skrzyżowania z Orląt Lwowskich do przejazdu kolejowego

Tarnobrzeg, ul. Ocicka.

1 618 100,00 zł

4.

Siarkowiec - Osiedle Marzeń

Tarnobrzeg, okolice ul. Kopernika, 11 Listopada, boczna ulica od ul. Sienkiewicza, ul. Św. Barbary.

1 700 000,00 zł

5.

Tarnobrzeskie Centrum Sportów Plażowych (Gry na piasku: piłka nożna, siatkówka, piłka ręczna, tenis plażowy) + 2 boiska do koszykówki 3x3

Tarnobrzeg, przy ul. Żeglarskiej.

558 597,26 zł

6.

Wykonanie ujęcia wód siarczkowych dla potrzeb ośrodka leczniczo-rekreacyjnego nad Jeziorem Tarnobrzeskim

Tarnobrzeg, okolice Jeziora Tarnobrzeskiego: działka nr 972/6 lub nr 972/1 lub nr 973/1.

688 800,00 zł

Kategoria: Projekt mały

Lp.

Tytuł

Miejsce realizacji

Koszt

1.

Będzie Bezpieczniej - Wykonanie monitoringu i oświetlenia Strefy Rekreacyjnej Placu zabaw i Siłowni przy ulicy Kopernika

Osiedle Siarkowiec

20 000,00 zł

2.

Budowa parkingu przy Szkole Podstawowej nr 11

Osiedle Sobów

20 000,00 zł

3.

EKO Targowa 13

Osiedle Wielopole

11 500,00 zł

4.

Kontynuacja zagospodarowania „Rodzinnego parku rekreacji na Osiedlu Miechocin w Tarnobrzegu”

Osiedle Miechocin

19 600,00 zł

5.

Maszt dzwonowy

Osiedle Mokrzyszów

20 000,00 zł

6.

Monitoring terenu i strefy rekreacyjnej przy Szkole Podstawowej nr 10

Osiedle Serbinów

20 000,00 zł

7.

Piastów segreguje odpady

Osiedle Piastów

19 200,00 zł

8.

Podest — molo

Osiedle Wielowieś

20 000,00 zł

9.

Poprawa bezpieczeństwa na osiedlu Ocice poprzez wykonanie oświetlenia.

Osiedle Ocice

19 999,41 zł

10.

Poprawa estetyki osiedla Nagnajów

Osiedle Nagnajów

20 000,00 zł

11.

Relaks na terenach zielonych osiedla "Przywiśle" - kontynuacja

Osiedle Przywiśle

19 300,00 zł

12.

Remont Alei Lipowej na Osiedlu Dzików etap II

Osiedle Dzików

20 000,00 zł

13.

Remont chodnika (wymiana płytek chodnikowych na kostkę brukową)

Osiedle Wielopole

20 000,00 zł

14.

Siłownia na Dębowej Polanie - II etap

Osiedle Zakrzów

16 680,00 zł

15.

Stół do tenisa stołowego nad Wisłą

Osiedle Stare Miasto

13 300,00 zł

16.

Ułożenie kostki brukowej w altanie ogrodowej. Ułożenie kostki (chodnik) do altany ogrodowej

Osiedle Podłęże

20 000,00 zł

17.

Wykonanie i montaż bramy wjazdowej do remizy OSP

Osiedle Sielec

20 000,00 zł

18.

Zielona wyspa w centrum miasta — strefa zabaw i relaksu w centrum Tarnobrzega

Osiedle Wielopole

20 000,00 zł

 

Pliki do pobrania

Lista projektów odrzuconych.pdf0.14MB
Lista projektów zweryfikowanych pozytywnie.pdf0.13MB
SZCZEGÓŁOWY OPIS PROJEKTÓW.pdf0.36MB