Web Content Accessibility Guidelines

Kontrast

Kursor

Czcionka

Obrazy

Odnośniki

390

Klasztor OO. Dominikanów

Powrót

Historia klasztoru dominikanów w Tarnobrzegu nierozerwalnie wiąże się z obecnością na tym terenie rodu Tarnowskich, którzy pojawili się tu w połowie XIV wieku. Król Zygmunt III Waza, aktem lokacyjnym 28.05.1593 r. nadał Tarnobrzegowi prawa miejskie. Z tym okresem związane jest pojawienie się obrazu Matki Bożej. Obraz znajdował się w kaplicy zamku w Dzikowie. Tam zaczął słynąć cudami i w konsekwencji 11.11.1675 r. biskup krakowski Andrzej Trzebicki ogłosił go za cudowny. Sława przyciągająca tłumy wiernych spowodowała podjęcie decyzji o budowie świątyni dla godnej oprawy obrazu. Dnia 17 lutego 1677 r. biskup krakowski Mikołaj Oborski poświęcił drewniany kościół, do którego rok później przeniesiono obraz Matki Boskiej. Pod koniec XVII wieku dominikanie podjęli prace nad budową murowanego kościoła. Projektodawcą był Jan Michał Link. W 1698 r. kapituła zakonna w Łucku zezwoliła kościołowi klasztornemu na używanie tytułu Matki Boskiej Różańcowej. W 1703 r. doszczętnie spłonął drewniany kościół. Trzy lata później biskup Stanisław Biegański konsekrował murowany kościół wraz z ołtarzem. W ciągu następnych dziesięcioleci uzupełniano wyposażenie wnętrza kościelnego, w tym wspaniały ołtarz wielki, stanowiący oprawę dla cudownego obrazu Matki Boskiej Dzikowskiej.

W 1905 roku gmina katolicka wystąpiła z wnioskiem o utworzenie oddzielnej parafii przy kościele OO. Dominikanów. Projekt dostarczył Jan Sas-Zubrzycki, a zakładał on dostawienie naw bocznych, budowę dwóch wież frontowych wraz z nadbudową kruchty. Prace te zrealizowano na początku XX wieku, rezygnując z wieży północnej. W trakcie I Wojny Światowej znacznie został uszkodzony dach kościoła, zaś w 1915 r. także chór, organy, sklepienia i witraże. W 1930 roku przystąpiono do gruntownej restauracji świątyni. W czasie walk obronnych w 1939 r. uszkodzona została m. in. wieża kościelna. Dość szybko usunięto jednak zniszczenia. Kilkakrotnie odnawiany w okresie powojennym, kościół stanowi dziś prawdziwą ozdobę Tarnobrzega. W 1934 r. dzięki zaangażowaniu hrabiego Tarnowskiego, utworzono parafię.

Opracowano na podstawie tekstu o. Dariusza Kantypowicza OP www.tarnobrzeg.dominikanie.pl