Web Content Accessibility Guidelines

Kontrast

Kursor

Czcionka

Obrazy

Odnośniki

170

Zespół klasztorny SS. Dominikanek

Powrót

Wielowieś, (łac.) Magnavilla, w kronikach Jana Długosza Wyelyawieś - najbardziej na północ wysunięta część Tarnobrzega. Osada w tym miejscu założona w XII wieku była fundacją rodu Mądrostków.

Tu przez Matkę Kolumbę Białecką w 1861 roku zostało założone Zgromadzenie Sióstr św. Dominika. Początkowo Matka Kolumba z siostrami zamieszkiwała ubogą wikarówkę. Dzięki staraniom Założycielki i Proboszcza Wielowsi, ks. Juliana Leszczyńskiego, rozpoczęto budowę klasztoru i kaplicy. Jest to  XIX-wieczny kompleks budynków, wzniesiony w latach 1861-66 wg projektu Aleksandra Gebauera (1828-1888).

Wielowieś aktualnie leży w granicach diecezji sandomierskiej na terenie parafii św. Gertrudy i św. Michała Archanioła. Z tyłu klasztoru znajduje się grób Matki Założycielki.

źródło: www.dominikanki.pl