Web Content Accessibility Guidelines

Kontrast

Kursor

Czcionka

Obrazy

Odnośniki

49

Innowacyjny T@rnobrzeg, zintegrowany system zarządzania miastem i oświatą

Powrót

Miło nam zakomunikować, że Uchwałą Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 3 stycznia 2017 r. został wybrany do dofinansowania projekt pn. „Innowacyjny T@rnobrzeg, zintegrowany system zarządzania miastem i oświatą” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego 2014 – 2020,Oś priorytetowa II – Cyfrowe Podkarpackie, Działanie 2.1 Podniesienie efektywności i dostępności e-usług.
 

Celem projektu jest wdrożenie systemu zarządzania tarnobrzeską oświatą oraz miastem, opartego na otwartej, cyfrowej platformie, integrującej zasoby informacyjne, wspomagającej proces decyzyjny oraz umożliwiającej udostępnienie danych publicznych i świadczenia e-usług o wysokim stopniu dojrzałości a także elektronizację kontaktu edukacja/rodzic/uczeń. Projekt zakłada także zakup min. 306 zestawów komputerowych dla szkół i Urzędu Miasta, urządzeń sieciowych i brzegowych, serwerów wraz z profesjonalnym wyposażeniem serwerowni. Dzięki realizacji projektu, przy pomocy komputera lub urządzenia mobilnego z dostępem do Internetu, rodzic czy opiekun dziecka będzie mógł zapisać swoje dziecko do szkoły czy przedszkola, dokonywać płatności on – line, korzystać z elektronicznego dziennika i innych aplikacji dedykowanych dla edukacji, zaś mieszkańcy czy podmioty gospodarcze będą mogły dokonywać min. opłat za dzierżawę, opłat za zajęcie pasa drogowego, opłat za użytkowanie wieczyste,sprawdzić należności z tytułu podatków. Projekt swym zasięgiem obejmuje wszystkie placówki oświatowe funkcjonujące na terenie Miasta Tarnobrzega, Urząd Miasta Tarnobrzega oraz Miejski Oświatowy Zespół Ekonomiczny. Wartość projektu wynosi 4 998 849,48 zł, zaś dofinansowanie z Unii Europejskiej to kwota w wysokości 4 214 562,19 zł – 85% kosztów kwalifikowanych.